„KARY I NAGRODY W SYSTEMIE WYCHOWANIA”- szkolenie dla osób realizujących
zadania rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wągrowieckim w dniu 26 września 2023
roku od godz. 13.00
Realizator: Psycholog Pan Leszek Spychalski
Po filmie, o godz. 15.30 zapraszamy uczestników szkolenia na bezpłatny seans kinowy - film
„Teściowie 2”
- nabór otwarty, serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa