- Spotkanie prewencyjne z funkcjonariuszami lokalnej jednostki Policji mające na celu
uwrażliwienie na występujące zagrożenia ( zasady kontaktu z osobami spoza
rodziny/domu/placówki, przekazywania informacji o funkcjonowaniu
rodziny/domu/placówki osobom nieupoważnionym do posiadania takiej wiedzy, drogi
przepływu informacji.. ) w dniu 4 września 2023 roku, godz. 10-11.00 w galerii MDK
Wągrowiec
- nabór otwarty, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa