Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu otwiera nabór wniosków w ramach
programu „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II – semestr zimowy 2023/2024.


Zapraszamy do składania wniosków mieszkańców powiatu wągrowieckiego
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
, pobierających
lub zamierzających pobierać naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium,
a także mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu
Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl do dnia 10 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje o zadaniach realizowanych w 2023 r. w tym dotyczące MODUŁU
II można odnaleźć w zakładce "Aktywny samorząd". ( https://www.pfron.org.pl/o-
funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/