Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy Wszystkim Osobom współpracującym w ramach systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wągrowieckim, w szczególności Rodzinom Zastępczym oraz Prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji, a Podopiecznym – nie tylko z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka - samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa .

dziendziecka