Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 15/2014.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 15/2014 na dostawę sprzętu AGD i RTV dla beneficjentów projektu systemowego partnerskiego pn. „ Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w 2014 roku.

Zobacz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 15/2014 [PDF, 698KB]

Zapytanie ofertowe nr 15/2014.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z realizacją w 2014r. projektu partnerskiego systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu AGD, RTV, zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej:

1. Oferta Nr 15/2014 – dostawa sprzętu AGD, RTV [PDF, 846KB]

2. Wzór oferty w wersji Word [DOC, 39KB]

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 14/2014.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 14/2014 na przeprowadzenie kursu krawiectwa lekkiego dla 5 osób niepełnosprawnych w ramach realizacji  projektu  systemowego partnerskiego pn. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w  2014 roku.

Zobacz rozstrzygnięcie zapytania nr 14/2014 [PDF, 887KB]

Ważna informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 14/2014.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje , iż ze względu na dużą ilość złożonych ofert oraz konieczność złożenia wyjaśnień przez Oferentów  w zapytaniu ofertowym Nr 14/2014 na organizację i przeprowadzenie kursu krawiectwa lekkiego, informacja o wyborze ofert zostanie podana  na stronie PCPR w dniu 6 października 2014r.

Zapytanie ofertowe nr 14/2014.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  w związku z realizacją w 2014 roku projektu partnerskiego systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania oferty na przeprowadzenie kursu krawiectwa lekkiego, zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe nr 14 - €kurs krawiectwa lekkiego [PDF, 4.11MB]
  2. Załączniki w wersji Word od 1 do 5 [DOC, 57KB]