Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski zaprasza osoby niewidome, niedowidzące oraz osoby z ich otoczenia do udziału w projekcie wspierającym.

Oferujemy bezpłatne wsparcie psychologiczne

Nie trzeba wychodzić z domu.
Nasi psycholodzy zadzwonią do potrzebujących.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy
o kontakt telefoniczny z Biurem Okręgu PZN
w Poznaniu
61 847 46 16 lub 17
Udzielimy szczegółowych informacji.

W tym trudnym czasie nikt nie musi czuć się opuszczony i bezradny.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania ze wsparcia.
Projekt trwa od 01.12.2020r do 31.12.2021r

22 grudnia 2020 w Systemie SOW zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z datą obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

Pragniemy podkreślić, iż pełen proces obsługi turnusów rehabilitacyjnych jest dostępny on-line, o czym informujemy w komunikatach. W związku z uruchomieniem nowych funkcjonalności w Systemie SOW, przygotowaliśmy dla Wnioskodawców, Realizatorów i Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych komplet materiałów pomocniczych:

Nowa sekcja „Turnusy rehabilitacyjne” na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/;
Materiały informacyjne i filmowe dostępne na platformie e-learningowej https://edukacja.pfron.org.pl/, w tym nowy kurs dedykowany Organizatorom turnusów;
Filmy instruktażowo-informacyjne na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/:
Wnioskodawca: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/filmy-instruktazowe/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie/index.html;
Realizator: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/filmy-instruktazowe/filmy-instruktazowe-modul-realizatora/index.html;
Organizator Turnusu Rehabilitacyjnego: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/filmy-instruktazowe/filmy-instruktazowe-modul-organizatora-turnusu/index.html.

 op2

             " Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

              (…) Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

              (…) tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

              że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

                                                                Ks. J. Twardowski

Dnia 23 grudnia  2020 roku zmarła nasza Droga Koleżanka Hania Domagalska

przeżyła  58 lat 

Żadne słowa nie wyrażą tego, co  teraz czujemy. Jesteśmy wstrząśnięci.

Tak trudno uwierzyć w to, że Ciebie już nie ma...

 Żegnając – dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, Twoją pracę, za wszelkie dobro i  przyjaźń.

Ceremonia pogrzebowa zostanie odprawiona

w dniu 30 grudnia 2020 roku o godzinie 11.00 na cmentarzu w Gołańczy.

 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

Współpracownicy  z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Kampania informacyjno-edukacyjna ROPS pod hasłem “PRAWDZIWI LUDZIE”propagująca troskę o nasze zdrowie psychiczne
https://rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Wągrowcu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku w zakresie:

  • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Beneficjentami środków PFRON mogą być :
1. osoby prawne;
2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli :
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości co najmniej 40%) ;
- nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu.

Uprawnione podmioty mogą przesyłać w formie papierowej wnioski do tutejszego Centrum nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje pod numerem kom. 607 631 900 lub 67 26 27 614.

Wnioski są dostępne w zakładce: wnioski i pliki do pobrania.

 

Kampania społeczna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  “ZA DRZWIAMI” -  zgłaszajmy  Policji zdarzenia związanych z krzywdzeniem dzieci
https://www.niebieskalinia.pl/edukacja/akcje-konferencje-i-kampanie-spoleczne/6734-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-za-drzwiami