Z dniem 1 lipca 2024 roku  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Wągrowcu , Zarządzeniem  Dyrektora  PCPR,  zostały i przyjęte  Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem ...

Standardy   są  zbiorem zasad, które stawiając  ochronę małoletnich w centrum działań i wartości instytucji, pomagają jednocześnie tworzyć dla nich bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko.

Wyrażam nadzieję, że wnikliwa lektura załączonej  wersji zupełnej Standardów sprawi, że  usystematyzujecie Państwo swoją wiedzę na temat tego , czym jest  krzywdzenie dzieci, jakie mogą być jego symptomy oraz konsekwencje, co dalej przeniesie się  na  podejmowanie  szybkich  i adekwatnych  do sytuacji  zagrożenia dziecka działań oraz profilaktyki i prewencji .

Wersja skrócona [Prezentacja, 15 mb]

Standardy, w  wersji papierowej   udostępnione są : w sekretariacie PCPR,  na tablicy ogłoszeń PCPR oraz u koordynatora ds.  Standardów, którego funkcję w PCPR pełni Pani Magdalena Wójcik  tel. 661 501 307.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd”, przeprowadziło badania ankietowe na temat otrzymanej przez beneficjentów pomocy.

Zachęcamy do zapoznania się z raportami podsumowującymi otrzymane wsparcie.

Ewaluacja Programu Aktywny Samorząd PCPR Wągrowiec za 2022 rok

Ewaluacja Programu Aktywny Samorząd PCPR Wągrowiec za 2023 rok

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i osobistych, a także wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zapraszamy do semestru letniego:

Dla kogo?

• dla osób w wieku 18 – 60 lat z niepełnosprawnością wzroku (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny)
• zamieszkujących teren całej Polski
• posługujących się komputerem w stopniu podstawowym i posiadających sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu.

Działania projektowe będą odbywać się zdalnie.

Co oferujemy

• Kurs języka obcego (do wyboru) angielski, niemiecki, hiszpański. 
• Szkolenie informatyczne: wstępne szkolenie z programu Zoom i dysku Google oraz platformy e-learningowej (w przypadku języka angielskiego) i innych aplikacji wspomagających. 
• Wsparcie informatyczne podczas trwania projektu.
• Cztery formy wsparcia (do wyboru) warsztaty rozwojowe, moderowana grupa wsparcia, coaching indywidualny, konsultacje z psychologiem.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/1bMmcw451OVFR_vUJDNvoq5Mt6ZNDWpZJ7u72cDzJVyU/edit

Tu więcej informacji:

https://strefai.org.pl/z-jezykami-po-sukces/

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną [PDF]

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu – termin naboru do 1 marca 2024.  Zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje w załącznikach oraz w BIP-ie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

https://www.bip.wagrowiec.pl/366,ogloszenia