Zapytanie ofertowe nr 5/2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z realizacją w 2013r projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert, zgodnie z zapytaniem ofertowym, zamieszczonym poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe  nr 5  dostawa komputerów mobilnych laptopy, aparatu fotograficznego i projektora multimedialnego – pobierz [PDF, 1,02MB]
  2. Wzór oferty – pobierz [DOC, 42KB]

Blizsze informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Wierzbowa nr 1, pokój nr. 1 – Lucyna Ostapiuk, kontakt telefoniczny pod numerem 67 26 27 614, 726 001 135.

 

Logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany w PCPR Wągrowiec

Zapytanie ofertowe nr 4/2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z realizacją w 2013r projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert, zgodnie z zapytaniem ofertowym, zamieszczonym poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe  nr 4 dostawa sprzętu agd – pobierz [PDF, KB]
  2. Wzór oferty – pobierz [DOC, KB]

Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Wierzbowa nr 1, pokój nr. 1 – Lucyna Ostapiuk, kontakt telefoniczny pod numerem 67 26 27 614, 726 001 135.

 

Logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany w PCPR Wągrowiec

Informacja o udzieleniu zamówienia - Dojrzałe Macierzyństwo.

Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa dla wychowanków pieczy zastępczej - beneficjentów projektu systemowego - zobacz treść ogłoszenia [HTML]

logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany w PCPR Wągrowiec

Informacja o wyborze oferty w ramach przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa dla wychowanków pieczy zastępczej – beneficjentów projektu systemowego.

Zobacz informację o wyborze oferty Dojrzałe Macierzyństwo [PDF, 122KB]

 

logo EFS i POKL, projekt systemowy realizowany w PCPR Wągrowiec