Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i osobistych, a także wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zapraszamy do semestru letniego:

Dla kogo?

• dla osób w wieku 18 – 60 lat z niepełnosprawnością wzroku (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny)
• zamieszkujących teren całej Polski
• posługujących się komputerem w stopniu podstawowym i posiadających sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu.

Działania projektowe będą odbywać się zdalnie.

Co oferujemy

• Kurs języka obcego (do wyboru) angielski, niemiecki, hiszpański. 
• Szkolenie informatyczne: wstępne szkolenie z programu Zoom i dysku Google oraz platformy e-learningowej (w przypadku języka angielskiego) i innych aplikacji wspomagających. 
• Wsparcie informatyczne podczas trwania projektu.
• Cztery formy wsparcia (do wyboru) warsztaty rozwojowe, moderowana grupa wsparcia, coaching indywidualny, konsultacje z psychologiem.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/1bMmcw451OVFR_vUJDNvoq5Mt6ZNDWpZJ7u72cDzJVyU/edit

Tu więcej informacji:

https://strefai.org.pl/z-jezykami-po-sukces/