Uwaga!

Od dnia 2 stycznia 2023 roku obowiązują nowe formularze wniosków dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON

Aktualizacji  ulegają formularze wniosków o dofinansowanie do:

  • uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami (oraz ich opiekunów) w turnusach rehabilitacyjnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dla osób indywidualnych),
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze,
  • likwidacji barier architektonicznych,
  • likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Wnioski złożone na  nieaktualnych formularzach nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Aktualne druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać , wydrukować ze strony internetowej PCPR pod adresem:  https://www.pcprwagrowiec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=112  oraz złożyć w formie tradycyjnej ( papierowej ) w siedzibie Centrum.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków   w formie elektronicznej w  Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Aby założyć konto w systemie SOW, wejdź na stronę: https://sow.pfron.org.pl/.  Należy kliknąć okienko rejestracji ( https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja ). Gdy uzupełnisz wymagane dane (imię, nazwisko, pesel, adres mailowy i numer telefonu) oraz zaakceptujesz regulamin, otrzymasz drogą mailową link aktywacyjny wraz z tymczasowym hasłem. Kliknij w link - Twoje konto zostanie automatycznie aktywowane. Od tego momentu możesz logować się na tej samej stronie: https://sow.pfron.org.pl/. Po zalogowaniu możesz uzupełnić dane w zakładce „edycja konta”, co przyspieszy proces składania wniosków, gdyż raz wypełnione informacje będą się automatycznie uzupełniały podczas wypełniania wniosków o dofinansowanie z środków PFRON.