Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie  ze środków PFRON osoby  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także  osoby mające otwarty  przewód doktorski  ( poza studiami doktoranckimi ).

Nabór wniosków dotyczy  semestru zimowego  roku akademickiego/szkolnego 2022/2023 potrwa do 10 października 2022 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem  systemu SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

Nabór prowadzi PCPR Wągrowiec.