Nowy Informator dla osób z niepełnosprawnością - dostępny na

https://www.zus.pl/documents/10182/167496/Informator+dla+os%C3%B3b+z+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85.pdf/725e5516-78fe-47ea-8123-0347406082a8

opracowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W informatorze znajdziecie Państwo przydatne informacje m.in. na temat rent oraz dostępnych dofinansowań.