UWAGA, UWAGA! OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄGROWCU REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR Wągrowcu

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
2. Logo wykorzystywane będzie przez Centrum do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs trwa od 30.04.2021r.. do 30.06.2021r.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy podopieczni rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie wągrowieckim, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 4 osób).
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane dla naszej działalności
• wzbudzać pozytywne emocje,
• logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Podpisane prace (imię i nazwisko) należy składać do dnia 30.czerwca 2021r. u Pani Beaty Książkiewicz lub Pani Pauliny Wolter – sala 7 w budynku PCPR w Wągrowcu przy ul. Wierzbowej 1 lub przesłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi PCPR,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
3. Planowana data ogłoszenia wyników lipiec 2021r.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.pcprwagrowiec.pl

 

Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa (w przypadku pandemii wirtualna), prezentująca wszystkie prace.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy

pcpr plakat