Ogłoszenie o zapewnieniu trwałości rezultatu projektu

„ Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,

usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim „

w ramach WRPO 2014 – 2020

Ogłoszenie o zapewnieniu trwałości rezultatu projektu WRPO 2014 – 2020 [pobierz, pdf-1,06MB]