Na prośbę  PFRON zapraszamy do składania  wniosków o dofinansowanie  do turnusów rehabilitacyjnych  oraz przedmiotów ortopedycznych bez wychodzenia  z domu – przy pomocy internetowego systemu obsługi dofinansowań. Szczegółowe informacje  na https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowa/

Jednocześnie uprzejmie  informujemy, że wnioski przyjmowane są także  w formie tradycyjnej, papierowej w siedzibie PCPR.