Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Wągrowcu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku w zakresie:

-        organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

-        zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

 

Beneficjentami  środków  PFRON mogą być :

1. osoby prawne;

2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli : 

-  prowadzą działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

-   udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych  i lokalowych do realizacji zadania,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości co najmniej 40%) ;

-   nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu.

           

            Uprawnione podmioty mogą składać wnioski w siedzibie tutejszego Centrum nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Wnioski są dostępne w zakładce: wnioski i pliki do pobrania.