"Najbardziej Warościowy Pracownik"

 najbardziejwartosciowypracownik

Ważna informacja dla osób, które opuściły pieczę zastępczą -
rekrutacja do projektu aktywizacji zawodowo-edukacyjno-
społecznej pn. "Najbardziej Warościowy Pracownik".

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Najbardziej
Wartościowy Pracownik” przez firmę Profesja oraz Fundację
Partycypacji Społecznej pragniemy zaproponować Państwu nawiązanie 
współpracy. Z Państwa pomocą chcielibyśmy dotrzeć do osób
opuszczających pieczę zastępczą, które są chętne wziąć udział w
projekcie aktywizacji zawodowej.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Projekt skierowany jest
do osób w wieku od 15 do 29 roku życia, zamieszkujących
województwo wielkopolskie, które opuściły pieczę zastępczą nie
dalej niż rok temu, są osobami niepracującymi, nie uczestniczącymi
w kształceniu w trybie stacjonarnym oraz nie szkolącymi się. Celem 
projektu jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia
poprzez zapewnienie im programu aktywizacji zawodowo-edukacyjno-
społecznej, a także wytworzenie w młodych ludziach umiejętności
budowania pozycji zawodowej.

 

   Projekt został tak przygotowany by zapewnić uczestnikom możliwość rozwoju własnych kompetencji. Zakłada on kompleksowe przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej. W czasie projektu realizowane są: warsztaty i konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia za zakresu aktywizacji zawodowej, a także szkolenia zawodowe ułatwiające dostosowanie kwalifikacji do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy. Ponadto w ramach wsparcia udzielanego uczestnikom projektu mają oni do dyspozycji także kompleksowe pośrednictwo pracy. Ostatnim etapem projektu jest odbycie przez każdego uczestnika płatnego stażu zawodowego w dowolnym zawodzie, za który otrzyma miesięczne stypendium stażowe wysokości 1750 zł netto.

Załączniki do projektu:

Formularz zgłoszenia -pobierz- [DOC - 147 KB]

Deklaracja uczestnictwa - pobierz -[DOC -88KB]

Oświadczenie uczestnika projektu - [DOC - 70KB]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - [DOC - 128KB]