Członkowie IV kadencji Powiatowej Rady ds Osób Niepełnosprawych powołani.

 

8 stycznia Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc powołał Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 26 stycznia, podczas pierwszego posiedzenia, członkowie rady otrzymali z rąk włodarza powiatu nominacje. Skład rady tworzą: Irena Wojewódzka – Kucz – przewodnicząca, Grażyna Witucka – zastępca, Mikołaj Szuman sekretarz, Krystyna Kopiejewska oraz Anna Owczarzak.

 

Więcej na:[kliknij tu, HTML]