Dodatkowe środki PFRON w 2015 roku.

W dniu 30 września 2015 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła uchwałę o przeznaczeniu dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze trafią do dwóch placówek prowadzących terapię zajęciową dla łącznie 70 osób niepełnosprawnych w powiecie oraz do indywidualnych osób, którym z uwagi na niepełnosprawność niezbędne jest udzielenie pomocy na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu oraz technicznych.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2015 roku [HTML]

info. wytworzył : Edyta Owczarzak