Zarządzenia Dyrektora PCPR w sprawie regulaminów dofinansowań do sprzętu ze środków PFRON.

1. Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

2. Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

3. Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych